Główna Aktualności Zakup preferencyjny węgla

Zakup preferencyjny węgla

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Gmina Aleksandrów Łódzki przystąpiła do akcji  dystrybucji węgla kamiennego, który we współpracy z podmiotem zewnętrznym sprzedawany będzie mieszkańcom.

Warunki:

  • Zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych mogą dokonać osoby fizyczne, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
  • Po otrzymaniu z Ośrodka Pomocy Społecznej pisemnej Zgody na zakup preferencyjny węgla należy dokonać odpowiedniej wpłaty w kasie Urzędu lub przelewu na wskazane w w/w Zgodzie konto.
  • Informacja o terminie odbioru węgla ze składu ustalana będzie telefoniczne bezpośrednio z odbiorcą węgla.
  • Gmina nie finansuje transportu zakupionego węgla z placu jego składowania do miejsca zamieszkania odbiorcy węgla.

W ramach zakupu preferencyjnego jedno gospodarstwo domowe może nabyć węgiel kamienny w dwóch partiach do 1,5 tony składając kolejno wnioski

  • do 31 grudnia 2022 r. oraz
  • od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać:

  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6, w godzinach:

9.00 – 15.00   wtorek – środa – czwartek  

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP :

wypełnij papierowy wniosek, zeskanuj i dodaj jako załącznik, podpisz podpisem kwalifikowanym, wyślij na adres skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim: /n058x7dvld/skrytka

Sprzedaż prowadzona będzie w Aleksandrowie Łódzkim przez GS Pabianice oddział Aleksandrów Łódzki ul. 11-go Listopada 93/97 wjazd od ul. Chopina, gdzie składowany będzie węgiel.

Formularz wniosku znajduje się w załączniku.

Aktualności