Główna Aktualności Zadbaj o zdrowie psychiczne swojego dziecka

Zadbaj o zdrowie psychiczne swojego dziecka

Dodano: Autor: E o

Rozwój psychiczny dziecka kształtuje się przez wiele lat. Noworodek czy niemowlak mają całkiem inne potrzeby niż starsze dzieci i młodzież.

Czas dzieciństwa jest najważniejszym okresem, w którym kształtuje się osobowość. Wiele wydarzeń z dzieciństwa przekłada się na późniejsze lata i występujące w nich problemy. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać i zapewnić dziecku możliwie najlepszy start w dorosłość. Wszystkie wybuchy złości, zachowania agresywne już u maluszków w wieku 5-6 lat mogą przełożyć się na trudny okres dorastania, buntu i poważniejsze problemy. Nie złośćmy się na dzieci, lepiej porozmawiajmy i postarajmy się zrozumieć, a w razie potrzeby skorzystajmy z profesjonalnej pomocy psychologa, psychiatry dziecięcego lub innego specjalisty zajmującego się diagnozowaniem najmłodszych. Należy pamiętać, że model zachowania rodziców ma znaczący wpływ na dziecko i tutaj trzeba zacząć. Wiele problemów wychowawczych można rozwiązać, zmieniając swoje podejście i stawiając jasne zasady. Przejrzyste granice są ważne dla dzieci, które jeszcze nie rozumieją świata tak jak dorośli.

Dzieciństwo jest okresem pełnym wyzwań i trudności. W tym czasie dziecko nie tylko zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie, lecz także musi zmierzyć się z wieloma zmianami zachodzącymi w jego rozwoju poznawczym, emocjonalnym i fizycznym.

Rozpoczęcie szkoły i zmiana otoczenia są dla dziecka dużym wyzwaniem i stresem. Okazuje się bowiem, że nagle ludzie dorośli zaczynają mieć różnego rodzaju oczekiwania, którym trudno jest sprostać. Rodzice i nauczyciele wymagają samodzielności i zaradności oraz realizacji coraz to nowych wyzwań. Niektórym dzieciom ciężko uporać się z presją oczekiwań. Potrzebują dodatkowej stymulacji i ciągłego wsparcia, zapewniania poczucia bezpieczeństwa. Jeśli jako rodzice pominiemy u dzieci pewną fazę rozwoju emocjonalnego, w późniejszym czasie jest to bardzo trudne by ją nadrobić, czasami niemożliwe.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami stanowią w szkole coraz liczniejszą grupę. Zadaniem nauczycieli i pedagogów jest podejmowanie działań, mających pomóc tym dzieciom opanować bieżący materiał i przyczynić się do odniesienia przez nie sukcesu edukacyjnego. Do ważniejszych problemów współczesnej szkoły należy zagadnienie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności szkolnych uczniów. Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na różnym poziomie edukacji. Sprawiają, że uczeń nie potrafi przyswoić sobie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Uczeń taki otrzymuje słabe oceny, żyje w ciągłym poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, ma niskie poczucie własnej wartości, gdyż nie odnosi żadnych sukcesów. Pogłębiające się u dziecka trudności w nauce stanowią także dla jego rodziców problem, z którym nie zawsze potrafią sobie poradzić.

W ostatnich latach dramatycznie wzrosła w polskich szkołach ilość prób samobójczych, w tym niestety także tych zakończonych w najbardziej tragiczny sposób. Skalę zapaści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży obrazuje raport Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską. Raport dotyczy m.in. stanu psychicznego dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.

To pierwsze takie badania na taką skalę. Udział w nich wzięło 180 tys . uczniów z całej Polski.

Wnioski z raportu są dramatyczne. Co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji, a 1 na 5 uczniów nie chce się żyć. Co czwarta młoda osoba (25,9%) przyznała, że mówiła o samobójstwie.  O podjęciu próby samobójczej myślało jeszcze więcej uczniów bo aż 39,2%. Prawie co piąty uczeń (18,6%) planował samobójstwo, a niemal co 10 badany- 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Fundacja wylicza, jak ogromna to grupa – według GUS w Polsce jest ponad 3,86 mln osób w wieku 10-19 lat, więc próbę samobójczą mogło podjąć nawet 340 tys. młodych, a myśli o niej nawet 1,5 mln osób. Prawie połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, stres dnia codziennego przerasta ponad 80% badanych. Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. 37,5% młodych ma poczucie osamotnienia, 32,5% nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląd, 30,6% badanych zgłasza kłopoty w nauce, a 37% ma problemy ze snem.  To wszystko wynika z raportu Fundacji UNAWEZA.

Jak sytuacja ma się w Aleksandrowie Łódzkim? Niestety proporcjonalnie do tego co dzieje się w całej Polsce. Na mapie Aleksandrowa Łódzkiego znajduje się kilka punktów, do których warto się udać kiedy zauważymy coś niepokojącego.

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI W RAMACH SP ZOZ przy ul. Pabianickiej 48, tel. 42 276 19 70
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA przy ul. Piotrkowskiej 4/6, tel. 505 363 525
  • PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY DLA OSÓB I RODZIN W KRYZYSIE przy ul. 11-go Listopada 3, tel. 506 224 777
  • GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ul. Warszawska 10,  tel. 42 712 17 07
  • ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D.S. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI tel. 42 712 17 07, 42 712 17 71
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ, SP ZOZ przy ul. Skłodowskiej 1, tel. 42 712 77 10

a teraz nowopowstały Gabinet terapii pedagogicznej i psychologicznej Akademia Rozwoju Dziecka „Dobry Start” przy ul. Daszyńskiego 134.

– Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju, wyrównywanie deficytów oraz wzmacnianie mocnych stron. Tworzymy życzliwą i pełną zrozumienia atmosferę, aby każde dziecko mogło poczuć się u nas komfortowo i bezpiecznie- mówi Anna Przytuła, pomysłodawczyni i terapeutka w Akademii Rozwoju Dziecka „Dobry Start”.

ARD oferuje zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Skorzystać można  też z pomocy pedagogicznej w postaci wsparcia, zajęć terapeutycznych czy rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

– Z wielkim zaangażowaniem pomagamy dzieciom, które nie radzą sobie w niektórych sferach rozwoju. Dzięki solidnemu wsparciu nasi podopieczni będą mieli szansę nadrobić zaległości i pokonać trudności a także do tego podnieść swoje poczucie wartości- informuje Aldona Klepacz, pomysłodawczyni i terapeutka w Akademii Rozwoju Dziecka „Dobry Start”.

Gabinet prowadzi też rewalidację dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, logopedię, terapię SI, terapię ręki.

Pamiętajmy, że zawsze w trudnej sytuacji, a zasadzie każdej możemy zadzwonić do specjalnej instytucji.  Nie bagatelizujmy sygnałów.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

22 484 88 01 Antydepresyjny Telefon Zaufania

800 702 222  Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

116 213 Telefon dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

22 484 88 04 Telefon Zaufania Młodych

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Pamiętajmy, że zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko. Ale nie chodzi tutaj o zdrowie fizyczne, ale o to psychiczne. Wychowanie dziecka nie jest łatwe. To trudna praca nad samym sobą i nad młodym człowiekiem. Ważne, by nie przeoczyć problemu. Dla nas kłótnia pociechy w szkole to błahostka, a dla dziecka szkoła to cały świat. Nie bagatelizujmy problemów. One niestety mogą  prowadzić do tragedii.

Aktualności