Główna Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1057) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2021 roku. 

  1. Organizacje cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki powierzono Fundacji Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 10/14 w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 18 000,00 zł.

Aktualności