Główna Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku:

 

  • Zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 9 w Aleksandrowie Łódzkim (95-070) w kwocie 35 000,00 zł.

 

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Jacek Lipiński

Aktualności