Główna Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku:

  1. Zadanie pn. „Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej” – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10 – kwota 20 000,00 zł.
  • Zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnych formach w okresie od lutego 2023 do 31 grudnia 2023 roku”, powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź (realizowane przez Związek Drużyn „Zarzewie” w Aleksandrowie Łódzkim) –  kwota 8 000,00 zł.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

                Jacek Lipiński 

Aktualności