Główna Aktualności WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15), wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku.

1.  Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki z różnorodnych formach w okresie od maja 2022 do 31 grudnia 2022 roku – powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Stefanowskiego 19, 90-537Łódź (realizowane przez Związek Drużyn „Zarzewie” w Aleksandrowie Łódzkim) -kwota 8 000,00 zł.


Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Jacek Lipiński  

Aktualności