Główna Aktualności WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 18.06.2020),  Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust.1 pkt 16) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku.

1. Zadanie pn. „Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” – powierzono Fundacji Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 10/14 w Aleksandrowie Łódzkim –
kwota 21 000,00 zł.
2.  Zadanie pn. „Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej” -powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu „Lutnia” w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 – kwota 20 000,00 zł.
3.  Zadanie pn. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej -powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10 – kwota 20 000,00 zł.
4.  Zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 9 – kwota 35 000,00 zł.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Jacek Lipiński  

Aktualności