Główna Aktualności Współpraca w zakresie prowadzonych działalności

Współpraca w zakresie prowadzonych działalności

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Stowarzyszanie Wsparcie  Społeczne „Ja-Ty-My”, akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego, oraz wszystkich, którzy pragną działać w ramach fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i innych podejmowanych wspólnie inicjatyw lokalnych do współpracy w zakresie prowadzonych działalności.

Działamy na rzecz budowania partnerstw w regionie, organizujemy spotkania animacyjne, doradzamy w zakresie pozyskiwania źródeł  dofinansowania. Z naszych usług  korzystają osoby indywidualne dążące do utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne.

Realizujemy  projekty, w wyniku których powstają  nowe  i trwałe  miejsca pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej, miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej, wszystkich organizacji pozarządowych.

Wspieramy w zakresie:

– kwestii prawnych związanych  z zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,

– księgowości w organizacjach pozarządowych,

– pozyskiwania środków zewnętrznych na działania statutowe organizacji,

– podnoszenia kompetencji informatycznych pracowników i współpracowników podmiotów

ekonomii społecznej,

– podnoszenia  umiejętności interpersonalnych,

– planowania działań promocyjnych i marketingowych,

–  wykorzystanie nowych technologii i mediów społecznościowych w działaniach PES .

Jesteśmy  dla Was i z Wami.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi animatorami i doradcami pod numerem telefonu: 796 14 14 40; bezpośrednio w naszym biurze w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-16.00; email: biuro@wsparciespoleczne.pl, owes@wsparciespoleczne.pl, animacja@wsparciespoleczne.pl;

Jest możliwość organizowania spotkań w naszych punktach doradczych:

1. Brzeziny, ul. Kościuszki 2

2. Zgierz, ul. Długa 16

www.wsparciespoleczne.pl

Aktualności