Główna Aktualności Ważna informacja dla uczniów z Ukrainy

Ważna informacja dla uczniów z Ukrainy

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

🇵🇱 14. marca została uruchomiona edukacja zdalna w Ukrainie. Poniżej kilka ważnych informacji:

1/ dzieci, które są obecnie w Polsce lub w innym kraju i nie chodzą w tym miejscu do szkoły, mają obowiązek zdalnego uczestniczenia w lekcjach. Lekcje odbywają się według przedwojennego podziału zajęć oraz czasu ukraińskiego.
2/ dzieci, które są w Polsce i uczęszczają tu do szkoły oraz planują wrócić na Ukrainę: – po ukończeniu nauki powinny przywieźć dokument potwierdzający naukę w danym kraju, – mają obowiązek samodzielnego opracowania materiału z tych przedmiotów, których nie ma w polskich szkołach, kontaktując się bezpośrednio ze swoimi nauczycielami w Ukrainie.
3/ rodzice dzieci, które nie będą wracały na Ukrainę, muszą napisać podanie o wykreślenie dziecka z ukraińskiej szkoły (w tym przypadku nie otrzymają dokumentów o ukończeniu szkoły w Ukrainie).
4/szczegółowe pytania dotyczące nauki zdalnej, należy kierować do swoich ukraińskich nauczycieli.

🇺🇦 14 березня в Україні стартувала дистанційна освіта. Ось важлива інформація:

1 / діти, які зараз перебувають у Польщі чи іншій країні і не ходять там до школи, зобов’язані брати участь у уроках дистанційно. Уроки проводяться за довоєнним розподілом класів за українським часом.
2 / діти, які перебувають у Польщі, навчаються тут і планують повернутися в Україну: – після закінчення навчання вони мають принести документ, що підтверджує їх освіту в даній країні, – зобов’язані самостійно розробляти матеріал з тих предметів, яких немає у польських школах, звернувшись безпосередньо до їхніх учителів в Україні 3 / батьки дітей, які не повернуться в Україну, повинні написати заяву про відрахування дитини з української школи (у цьому випадку вони не отримають жодних документів, що підтверджують їхнє закінчення в Україні).
4 / Детальні запитання щодо дистанційного навчання направляйте вашим українським вчителям.

Aktualności