Główna Aktualności Ważna informacja dla osób z Ukrainy

Ważna informacja dla osób z Ukrainy

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

Kolejne ważne informacje dla osób z Ukrainy, które przebywają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Prosimy o kontakt z Hanną Beda – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, nr tel.: 42 2700 358 , adres e-mail: edukacja@aleksandrow-lodzki.pl, wszystkie osoby, które:
1/mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w celu zapewnienia im odpowiedniej nauki oraz opieki
2/są nauczycielami i/lub posiadają wyższe wykształcenie oraz bardzo dobrze znają język polski w celu możliwości zatrudnienia ich w placówkach oświatowych
3/psychologów ze znajomością języka ukraińskiego i polskiego.

Ще одна важлива інформація для людей з України, які перебувають у ґміні Олександрів-Лодзкі. Звертайтеся до Ганни Беди – начальника відділу освіти, культури та спорту міськрайонної адміністрації
в Александрові Лодзкі, номер телефону: 42 2700 358, адреса електронної пошти: Edukacja@aleksandrow-lodzki.pl всі особи, які:
1/ мати дітей дошкільного та шкільного віку з метою забезпечення їм належної освіти та догляду
2 / є викладачами та / або мають вищу освіту та добре знають польську мову, щоб мати можливість працевлаштувати їх у навчальних закладах
3 / психологи зі знанням укр. та польськ.

Aktualności