Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Dodano: Autor: Wojciech Kalina
Łódzki Obszar Metropolitalny

SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego


NABORY RPO WŁ ZIT Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)


Strona internetowa SŁOM
Aktualności
Informacje o SŁOM
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kontakt


Projekty realizowane przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:
Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie RPLD.04.03.01-10-0006/17
Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki RPLD.04.02.01-10-0001/16

Aktualności