Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Nr umowy: 2715/2022 z dnia 02.05.2022 r.  
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Numer i nazwa działania: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całkowita wartość projektu: 156 000,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 100 %
Okres realizacji projektu: 02.05.2022 r. – 02.03.2023 r.  
Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na zakup następującego sprzętu komputerowego:
– 60 sztuk laptopów,
– 6 sztuk tabletów.


Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki

Celem projektu jest zakup zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa oraz systemu umożlwiającego zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach IT

Tytuł projektu: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki”.
Nr umowy: 4611/3/2022
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Numer i nazwa działania: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Całkowita wartość projektu: 99 998,98 PLN
Dofinansowanie z UE: 100 %


Tytuł projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
Nr umowy: 7322134537 z dnia 18.08.2020 r.
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: 1.Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Numer i nazwa działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
Całkowita wartość projektu: 94 999,95 PLN
Dofinansowanie z UE: 100 %
Okres realizacji projektu: 18.08.2020 r. – 18.01.2021 r.  
Głównym celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy do uczestniczenia w lekcjach w trybie zdalnym. Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Gminie Aleksandrów Łódzki w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zdalnego, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy. W czasie pandemii Covid-19 dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców po przez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.
W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych:
– 35 laptopów, myszek i toreb;
– 34 modemy z 6 miesięcznym dostępem do Internetu.
Powyższy sprzęt został udostępniony uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego. Laptopy po zakończeniu zdalnego kształcenia mają pozostać w dyspozycji szkół i dalej służyć uczniom.  
Planowane wskaźniki:
– ilość zakupionego sprzętu (laptopów) – 35
– ilość wspartych szkół – 6
– ilość wspartych uczniów – 35


Tytuł projektu: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Nr umowy: 1211/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Numer i nazwa działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
Całkowita wartość projektu: 98 955,34 PLN
Dofinansowanie z UE: 100 %
Okres realizacji projektu: 22.04.2020 r. – 22.10.2020 r.  
Głównym celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy do uczestniczenia w lekcjach w trybie zdalnym. Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Gminie Aleksandrów Łódzki w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zdalnego, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy. W czasie pandemii Covid-19 dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców po przez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.
W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:
– 26 zestawów dla uczniów: laptopy z dostępem do Internetu, myszki i torby,
– 12 sztuk komputerów przenośnych dla nauczycieli.
Powyższy sprzęt został udostępniony uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego. Laptopy po zakończeniu zdalnego kształcenia mają pozostać w dyspozycji szkół i dalej służyć uczniom.
Planowane wskaźniki:
– ilość zakupionego sprzętu (laptopów) – 38
– ilość wspartych szkół – 6
– ilość wspartych uczniów – 26
– ilość wspartych nauczycieli – 12


Aktualności