Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa ulicy Podleśnej obejmuje odcinek drogi o łącznej długości ok.758 mb i 5 m szerokości wraz z budową odcinkowego odwodnienia pasa drogowego, od istniejącej nawierzchni asfaltowej w Rudzie Bugaj (na wysokości dz. nr ewid 115/4) do drogi gminnej w miejscowości Łobódź. Inwestycja realizowana będzie w trybie specustawy drogowej, jej realizacja nastąpi na podstawie opracowanego programu funckjonalno-użytkowego. Droga znajduje się na terenie miejscowości, na której funkcjonowało PGR.
Realizacja inwestycji przyczyni się do: Zapewnienia sprawności funkcjonowania systemu drogowego przy rosnącym wskaźniku motoryzacji, zwiększenia dostępności terenów popegeerowskich, wzrostu aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców Rudy Bugaj – miejscowości popegeerowskiej. Stworzone zostaną korzystne warunki rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w dłuższej perspektywie zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich, jako miejsca pracy i zamieszkania, poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Aktualności