Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-07-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.999.900,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.959.900,00 zł

Opis inwestycji

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie miejscowości Bełdów (odcinek od Szkoły Podstawowej w Bełdowie do granicy z miejscowością Słowak) obejmuje odcinek o łącznej długości 1993,87 mb. Projekt zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły, która znajduje się przy tej ulicy. Ponadto dzięki wybudowaniu przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego mieszkańcy zyskają bezpieczną drogę do Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Bełdowie. Poprawie ulegnie dostępność komunikacyjna w Gminie Aleksandrów Łódzki co przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy,edukacji i usług społecznych, w szczególności dla mieszkańców obszarów wiejskich na których funkcjonowało PGR. Projekt przyczyni się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Efektem projektu będzie także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu. Dzięki zmniejszeniu wykorzystania samochodów osobowych nastąpi poprawa komfortu życia na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Wnioskodawca jest w trakcie opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Aktualności