Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 4.500.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 225.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.275.000,00 zł

Opis inwestycji
Przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Pabianickiej z drogą krajową Nr 71 ul. Konstantynowską, usunięcie kolizji, dopasowanie ciągów pieszych i rowerowych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w celu dopasowania go do wybudowanego ronda. Realizacja inwestycji poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo, usprawni ruch pojazdów i pieszych. Obecnie jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w gminie, na którym w ostatnich latach dochodziło do wielu wypadków, w tym śmiertelnych.

Aktualności