Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja ósma

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja ósma

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-08-09
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 100.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.900.000,00 zł

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne z wykorzystaniem technologii LED w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Prace będą polegały na wymianie 500 opraw sodowych zamontowanych na istniejących słupach elektroenergetycznych na oprawy energooszczędne typu LED.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną również wymienione wysięgniki lub inne urządzenia, których stan nie pozwoli na zamontowanie nowych opraw. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji oraz badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, a także utylizację zdemontowanych urządzeń oświetlenia.

Aktualności