Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe „Poznaj Polskę” – edycja 2023

„Poznaj Polskę” – edycja 2023

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Źródło finansowania:

W dniu 28 kwietnia 2023 r. podpisano Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/919 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Aleksandrów Łódzki. Na podstawie porozumienia, Gminie Aleksandrów Łódzki została przyznana w 2023 roku dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Opis projektu:

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dofinansowaniem w 2023 r. zostały objęte dwie aleksandrowskie Szkoły Podstawowe:  

  1. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj – dofinansowanie w kwocie 4 960,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim – dofinansowanie w kwocie 2 300,00 zł

Organy prowadzące otrzymują dofinansowanie do wycieczek pod warunkiem zapewnienia 20% wkładu własnego, który stanowi wpłaty rodziców.

Każda ze szkół, na jednodniowej wycieczce zrealizuje co najmniej dwa punkty edukacyjne z Listy punktów edukacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Całkowita wartość: 9 210,00 zł

Dofinansowanie łączne: 7 260,00 zł

Aktualności