Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2022

„Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2022

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Źródło finansowania:

W dniu 28 czerwca 2022 r. podpisano Umowę dotacji nr 340/2022 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Aleksandrów Łódzki.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu – „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79 946,00 zł.

Opis projektu:

Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. Wymienione wsparcie finansowe zostaje udzielone na realizacje zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim.

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 79 946,00 zł

Wkład Gminy: 20 054,00 zł

Aktualności