Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

„Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”

Kwota przyznana przez PFRON: 134 479,31 zł 

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł: 549 030,60 zł

Opis

W ramach inwestycji wybudowano nowy szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym. Stary dźwig znajdował się w starym szybie w konstrukcji stalowo – szklanej, który stanowił zagrożenie dla osób w nim przebywających. Ponadto przeszło dziesięcioletnia konstrukcja była już mocno wysłużona i nie działała tak jak powinna. Bywało, że mechanizmy blokowały się i osoby korzystające z windy zostawały w niej zamknięte do czasu manualnego opuszczenia dźwigu na parter. Koszty modernizacji i naprawy starego dźwigu przewyższały zakup nowego. W związku z brakiem niezawodnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek OPS nie był w pełni funkcjonalny, przez co nie można było wykorzystać jego potencjału. Nowy szyb windowy został wybudowany w technologii murowanej/żelbetonowej, oraz ocieplony z zewnątrz dla większego komfortu korzystających z niego osób.

Realizacja przedsięwzięcia zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku i umożliwia korzystanie z wszystkich jego kondygnacji. Dzięki realizacji projektu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak również z afazją ruchową, będą mogły bezpiecznie przemieszczać się na wyższe kondygnacje.

Realizacja projektu polegająca na budowie nowego szybu windowego wraz z dźwigiem niewątpliwie ma pozytywny wpływ na integrację społeczną.

Realizacja przedsięwzięcia zapobiega wykluczeniu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zapewnione zostanie również bezpieczeństwo przemieszczania się poprzez likwidację ryzyka utknięcia w starej windzie, bądź zsunięcia się po stopniach schodów oraz znacząco odciąży kręgosłup opiekunów, którzy pomagają osobom z afazją ruchową.

Aktualności