Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica 2022”

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica 2022”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Źródło finansowania:

W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano Umowę dotacji nr 462/2022 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Aleksandrów Łódzki. Na podstawie umowy, Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł.

Opis projektu:

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowaniem w 2022 r. została objęta Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadający różnorodne zburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. W tym narzędzia do: terapii psychoneurologicznej, procesów komunikacji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, niepełnosprawności intelektualnej, prowadzenia zajęć z treningu słuchowego.

W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

Całkowita wartość: 43 750,00 zł

Dofinansowanie łączne: 35 000,00 zł

Wkład Gminy: 8 750,00 zł

Aktualności