Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica 2021”

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica 2021”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Dofinansowanie łączne: 68 100,00 zł

Całkowita wartość: 85 350,00 zł

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowaniem w 2021 r. zostały objęte następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, w kwocie 35 000,00 zł – jako 80% dofinansowania (całkowita wartość zadania 43 750,00 zł);
  2. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, w kwocie 33 100,00 zł – jako 80% dofinansowania (całkowita wartość zadania 41 600,00 zł).

W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadający różnorodne zburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. W tym narzędzia do: terapii psychoneurologicznej, procesów komunikacji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, niepełnosprawności intelektualnej, prowadzenia zajęć z treningu słuchowego.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest podczas m.in. zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej i terapii logopedycznej, w zajęciach terapeutycznych z zakresu przetwarzania słuchowego. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Szkoły uczestniczące w programie prowadzą działania dotyczące wdrożenia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesie nauczania polegające m.in. na:

  1. udziału szkolnych e-koordynatorów i nauczycieli w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
  2. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych, przykładów dobrych praktyk, organizowaniu lekcji otwartych itp.
  3. wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych.

Aktualności