Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – edycja 2024 r.

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – edycja 2024 r.

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3, został zaprojektowany na lata 2021–2025, z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Operatorem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W dniu 15.05.2024 r. Gmina Aleksandrów Łódzki podpisała umowę nr 116/2024 pomiędzy Wojewodą Łódzkim, w imieniu którego działa Łódzki Kurator Oświaty.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina otrzyma w 2024 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”, w kwocie 6 000,00 zł.

W 2024 roku ze środków NPRC 2.0 skorzystają dwie placówki: Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej i Miejskie Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. W ramach programu, placówki zakupią książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

Całkowita wartość projektu: 7 500,00 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 6 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 1 500,00 zł

Data podpisania umowy: maj 2024 rok

Aktualności