Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Operatorem projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W dniu 16.05.2022 r. Gmina Aleksandrów Łódzki podpisała umowę nr 211/2022 pomiędzy Wojewodą Łódzkim, w imieniu którego działa Łódzki Kurator Oświaty.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina otrzyma w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 57 000,00 zł.

W 2022 roku ze środków NPRCz 2.0 skorzystają następujące szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Aleksandrów Łódzki:

 1.  Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim – kwota dotacji 3 000,00 zł
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim – kwota dotacji
  3 000,00 zł
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim – kwota dotacji 3 000,00 zł       
 4. Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie – kwota dotacji 12 000,00 zł
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim – kwota dotacji
  12 000,00 zł
 6. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim – kwota dotacji 12 000,00 zł
 7. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj – kwota dotacji 12 000,00 zł

Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
 2. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 3. realizację działań promujących czytelnictwo;
 4. w odniesieniu do szkół na:
 5. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych,
 6. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
 7. realizację działań promujących czytelnictwo.

Całkowita wartość projektu: 71 250,00 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 57 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 14 250,00 zł

Aktualności