Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach

 Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”.


Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ma na celu wyposażenie szkoły w nowoczesne rozwiązania edukacyjne: od obszaru robotyki i mikroelektroniki (wraz z oprogramowaniem) czy produkcji audio-video, przez technikę i małe AGD, po wyposażenie stanowisk i artykuły BHP.

Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 
W ramach Laboratoriów przyszłości Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała od państwa wsparcie finansowe o łącznej wartości 881 500,00 zł, dzięki któremu wszyscy uczniowie z Aleksandrowskich szkół podstawowych będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystane zostały środki w łącznej kwocie 492 901,80 zł.

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. organy prowadzące są obowiązane do wydatkowania pozostałej kwoty, tj. 388 598,20 zł.

Aktualności