Główna Aktualności Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

Dodano: Autor: Kinga Ratajczyk

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Cykl zawodów jeździeckich „HORSEPROFI CHALLENGE 2023”.

W dniu 24.03.2023 r. Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI z siedzibą w Starym Adamowie (95-070) przy ul. Nastrojowej 11c, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: Cykl zawodów jeździeckich „HORSEPROFI CHALLENGE 2023”, w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, zamieszcza ofertę: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej  <http://www.aleksandrow-lodzki.pl> www.aleksandrow-lodzki.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 29 marca do 4 kwietnia 2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Aktualności