Główna Aktualności Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja cyklu zawodów jeździeckich „HORSEPROFI CHALLENGE 2024”.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja cyklu zawodów jeździeckich „HORSEPROFI CHALLENGE 2024”.

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

W dniu 14 marca 2024 r. Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI z siedzibą w Starym Adamowie (95-070) przy ul. Nastrojowej 11c, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja cyklu zawodów jeździeckich „HORSEPROFI CHALLENGE 2024”, w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, zamieszcza ofertę: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 15 marca do 22 marca 2024r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Aktualności