Główna Aktualności Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywny Aleksandrów”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywny Aleksandrów”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

W dniu 5 maja 2022 r. Stowarzyszenie kultury fizycznej DOJO Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070) przy ul. Wojska Polskiego 47/49 nr lokalu 13, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Aleksandrów” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, zamieszcza ofertę: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 10 maja do 17 maja 2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Aktualności