Główna Aktualności Tylko do 30 czerwca możesz złożyć wniosek o zwolnienie ze składek

Tylko do 30 czerwca możesz złożyć wniosek o zwolnienie ze składek

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 30 czerwca tego roku w ramach Tarczy 9.0., można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku, a także wnioski nawet o pięciokrotne świadczenie postojowe.

Wnioski składamy tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30 czerwca br. Zostało więc niewiele czasu na złożenie wniosku – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Firmy, które mają obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej , również do 30 czerwca powinny dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień – dodaje rzeczniczka.

Dotychczas ZUS łącznie (w ramach wszystkich kolejnych odsłon Tarczy), udzielił wsparcia na kwotę około 36,6 mld zł, w tym: świadczenia postojowe oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek. W województwie łódzkim, łączna kwota wsparcia to ok. 1,23 mld zł, z czego ponad 866 mln zł wsparcia przeznaczono na zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a ponad 362,7 mln zł na świadczenia postojowe.

Kto może wnioskować o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0?

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

O wsparcie w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w ZUS jako płatnicy składek  przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek odpowiednio za grudzień 2020  i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r.-lub za sam kwiecień2021 r., jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w przepisach prawa. .

Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca nie opłacił tych składek do ZUS, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były opłacone. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla biznesmena, ani dla osoby u niego zatrudnionej – informuje Kiełczyńska.

Postojowe do pięciu wypłat

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

40 proc. spadek

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Aktualności