Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Tu otrzymasz pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”

25.10.2019
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 1 stycznia 2019 r.
Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Maksymalna kwota dotacji

– korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów

– maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł

– pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki

– minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

– wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu

– docieplenia przegród budynku

– wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

– instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) – POŻYCZKA

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe


Składanie wniosków i konsultacje w kwestii wypełniania
wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Programu Czyste Powietrze:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2
Pokój 14A

PONIEDZIAŁKI
godz. 9:00 – 15:00

Translate »