Główna Aktualności Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego – Gminny Komisarz Spisowy w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza, że decyzją Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego rusza kolejny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?c=777

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu www.spis.gov.pl

Aktualności