Główna Aktualności SREBRNY BIZNES – zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

SREBRNY BIZNES – zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Termin rekrutacji    III edycji :   

17 – 27  KWIECIEŃ 2021Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach projektu otrzymasz:

  • Dotacje na uruchomienie działalności – uczestnik otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej wysokości 23 050 zł.
  • Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6/12 miesięcy w wysokości 2 250,00 zł/m-cy.
  • Szkolenia i doradztwo ds. biznesplanów – pakiet szkoleń biznesowych (48h) oraz wsparcie doradców ds. biznesplanów.

Doradztwo/Szkolenia

Doradztwo zawodowe :1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia: Wsparcie Szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą realizowane w formule 6 spotkań 8 – godzinnych. Doradztwo- pisanie biznes planów: 4 godziny doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów.  

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 23 050 zł) opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.  

Wsparcie pomostowe Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy w wysokości 2250 zł/mies./os.  Po 6 miesiącach, 8 uczestników/edycję otrzyma dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, na okres kolejnych 6-ciu m-cy.

Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Termin rekrutacji    III edycji :    17 – 27  KWIECIEŃ 2021

Zgłoszenia: Formularze rekrutacyjne można składać w HRP ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódźlub w formie elektronicznej na adres mailowy boguslawa.andrzejczak@hrp.com.pl

W tej edycji zostanie zrekrutowanych 16 Uczestników, którzy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, z czego 13, po rozmowach z doradcą do biznesplanów i pozytywnej ocenie biznesplanu, podpisze umowę wsparcia w projekcie. Na wszelkie pytania odpowiadać będzie pani Bogusława Andrzejczak – asystent projektu kom.: +48 531 561 633, mail: Boguslawa.Andrzejczak@hrp.com.pl

Formularze do porania na stronach: hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/ oraz www.ops@opsal.pl w zakładce Srebrny Biznes 50+

Projekt realizowany przez HRP Group Sp. z o.o. oraz partnerów projektu: Miasto Łódź i Gminę Aleksandrów Łódzki

Aktualności