Główna Aktualności Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

*   ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad; *   dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

Aktualności