Główna Aktualności Sołectwo na Plus

Sołectwo na Plus

Dodano: Autor: Dorota Zemła

Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje dwa projekty finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego:

1. Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców Sołectwa Nowy i Stary Adamów.

2. Budowa grillo-wędzarni dla Sołectwa Ruda Bugaj.

Na każdy z tych projektów gmina otrzymała 10 tys. zł dotacji.

Projekty zgłaszane przez gminy oceniane były przede wszystkim w następujących obszarach: zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania (czyli praca własna), w szczególności współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz znaczenie zadania dla lokalnej społeczności.

Aktualności