Główna Aktualności Sołectwo na plus

Sołectwo na plus

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

W ramach projektu „Sołectwo na plus” Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje przy finansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego projekty:
Doposażenie kuchni w budynku OSP w Bełdowie Krzywej Wsi
Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w budynku OSP w Nakielnicy
Zakup i montaż kina plenerowego dla Sołectwa Ruda Bugaj
Doposażenie sali spotkań w meble budynku sołeckiego w Bełdowie
Wykonanie remontu pomieszczenia toalety w budynku OSP w Sobieniu
Doposażenie w sprzęt agd kuchni w budynku OSP w Prawęcicach
Wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni w budynku OSP w Nowym Adamowie
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod – kan i elektrycznej w nowo wybudowanym budynku sołeckim w Brużyczce Małej
Zakup i montaż zestawu kina domowego w budynku świetlicy wiejskiej w Krzywcu
Doposażenie pomieszczenia kuchni w meble kuchenne w budynku OSP w Chrośnie
Budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Zgniłym Błocie
Stworzenie zielonego poprzez dokonanie nasadzeń roślin na działce gminnej w Woli Grzymkowej
Doposażenie pomieszczenia kuchni w meble kuchenne w budynku Koła Gospodyń
Wiejskich w Saniach.

Aktualności