koperta z okienkiem foliowym

Dodano: Autor: Lukasz Nowacki

Całe, kompletne koperty należy wyrzucać do pojemników na odpady resztkowe. Można również oderwać okienko, które należy wyrzucić do odpadów resztkowych a czystą kopertę do papieru. Tworzywo, z którego wykonane jest okienko nie nadaje się do odzysku.

Aktualności