Główna Aktualności Samorząd wspiera rodziny

Samorząd wspiera rodziny

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Po raz drugi Zarząd Województwa Łódzkiego udzieli wsparcia finansowego w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2022”. W tym roku pula środków przeznaczona na dotacje z budżetu województwa wynosi 400 tys. zł. I jest większa o 100 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Konkurs, to pomoc dla gmin i powiatów, które podejmują działania służące wzmocnieniu roli i funkcji rodziny oraz mające na celu integrację rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, poprawę dostępności do usług i promocję dobrych praktyk w polityce prorodzinnej.

Finansowane będą np. warsztaty, podczas których będzie można zyskać nowe umiejętności, turnusy z udziałem psychologów i pedagogów dla rodzin borykających się z problemami wychowawczymi, zakup sprzętu ułatwiającego naukę zdalną, pomoc psychologiczna pozwalająca radzić sobie z negatywnym wpływem, jaki na rodzinę ma pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w czterech kategoriach, tj. gmina wiejska, gmina miejsko – wiejska, gmina miejska i powiat. Z każdej kategorii zostanie wyłoniona co najmniej jedna jednostka.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się po 1 lipca, a zakończy przed 31 grudnia 2022 r. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do 25 lutego bieżącego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz na stronie internetowej RCPS.

Aktualności