Główna Aktualności Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 10.02.2021 r. godz.0.00 – 24.00
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
LdGajewUjWod – 105,1 [μg/m3],
LdLaskNarutoMob – 135,4 [μg/m3],
LdLodzJanPaw – 117,3 [μg/m3] ,
LdPabiKonsta – 141 [μg/m3],
LdPioTrKraPr – 113,6[μg/m3] ,
LdRadomsRoln – 142 [μg/m3] ,
LdZgieMielcz – 150 [μg/m3]
Obszar przekroczenia:
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:
Gajew – zachodnia część gm. Witonia , południowo-wschodnia część gm. Daszyna, północno-wschodnia część gm. Łęczyca,
Łask – obszar zabudowany miasta – centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych – 6 km2),
Łódź – rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/al. Bandurskiego, zabudowa mieszkaniowa w danym rejonie – 4 km2),
Pabianice – obszar zlokalizowany w gminie miasto Pabianice (centrum miasta – teren zwartej zabudowy – 5km2),
Piotrków Trybunalski – obszar zlokalizowany w gminie miasto Piotrków Trybunalski (centrum miasta – teren zwartej zabudowy – 1,5 km2),
Radomsko – obszar zlokalizowany w gminie miasto Radomsko (obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia – 15 km2),
Zgierz – obszar zlokalizowany w gminie miasto Zgierz (obszar zabudowany Zgierza – centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia – 20km2).
Ludność narażona:
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: Gajew- 1,7 tys. osób, Łask – 12 tys. osób, Łódź – 15 tys. osób, Pabianice – 10 tys. osób, Piotrków Trybunalski – 10 tys. osób, Radomsko – 35 tys. osób, Zgierz – 50 tys. osób
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (wg wyników pomiarów jakości powietrza).
Data wystąpienia: 11.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 11.02.2021r. do godz. 24.00 dnia 11.02.2021r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 11.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 na podstawie wyników pomiarów obejmuje: Łask – obszar zabudowany miasta – centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych – 6 km2), Radomsko – obszar zlokalizowany w gminie miasto Radomsko (obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia 15 km2),
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 47 tys. osób.

Aktualności