Główna Aktualności Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 18.01.2021r.(godz.00.00-24.00)

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar przekroczenia:

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:– Pabianice –centrum miasta (teren zwartej zabudowy).
– Gajew -zachodnia część gminy Witonia,
– południowo-wschodnia część gminy Daszyna,
– północno-wschodnia część gm. Łęczyca.
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:
– Łódź –Łódź Śródmieście,
– Łódź Widzew.
– Przyległa do dzielnicy Łódź Śródmieście: południowa część dzielnicy Łódź Bałuty,
– północna część dzielnicy Łódź Górna,
– wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie-obszar starej przedwojennej zabudowy (kamienice).
– Zgierz –obszar zabudowany Zgierza (centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia).
– Piotrków Trybunalski –centrum miasta (teren zwartej zabudowy).
– Kutno -centrum miasta (teren zwartej zabudowy), część południowo-zachodnia.

Ludność narażona:

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego:11,7tys. (Pabianice 10 tys., Gajew 1,7 tys.)
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania:286 tys. (Łódź 195 tys., Zgierz 50 tys., Piotrków Tryb. 12 tys., Kutno 29 tys.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego –150 μg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 19.01.2021r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 19.01.2021r. do godz. 24.00 dnia 19.01.2021r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wsytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognoza na dzień 19.01.2021r.dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollutio

Aktualności