Główna Aktualności Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

NFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie:

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka:

01.10.2020r. – 02.10.2020r.

Przyczyny:

Napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim

(Ukraina), warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.


Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 01.10.2020r. i  02.10.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: obszar województwa łódzkiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniach 01.10.2020 i 02.10.2020r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

2 460 tys.osób, powierzchnia 18219 km

INFORMACJE O ZAGROŻENIU:

Wrażliwe grupy ludności:
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np.astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np.uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji

dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:
-rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
-ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
-osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
-bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH:

– korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
– wybieraj wspólne podróżowanie,
– korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
– stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
– stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa; zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu

Aktualności