Główna Aktualności Refundacja kosztów wyposażenia

Refundacja kosztów wyposażenia

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 13 czerwca 2022 roku
do dnia 30 czerwca 2022 roku
prowadził będzie nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Ponadto informujemy, iż została podwyższona kwota refundacji do wysokości 37 000,00 zł.

U W A G A !!!

Zmianie ulegają zasady dotyczące przedmiotowej formy wsparcia w zakresie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w formie poręczenia osób trzecich według prawa cywilnego oraz weksla z poręczeniem wekslowym (aval).

Aktualne druki wniosków oraz zasady do ww. formy pomocy dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności