Główna Aktualności Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO i stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO i stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

Dodano: Autor: Kinga Ratajczyk

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów podpisał:  

1) Zarządzenie Nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia  stopnia alarmowego – drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO) na całym  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Zarządzenie Nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie  wprowadzenia stopnia alarmowego CRP – trzeci stopień alarmowy CRP (3.  stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Powyższe zarządzenia (w załączeniu) obowiązują od dnia 01 maja 2022  r. od godz. 00.00, do dnia 15 maja 2022 r. do godz. 23.59.
 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o:  
1) niezwłoczne przekazywanie do MCZK   (e-mail: gcr@aleksandrow-lodzki.pl lub tel. 42  2700 346) informacji o każdym  incydencie naruszającym postanowienia wprowadzonych stopnia alarmowych  (tj. 2. stopnia BRAVO oraz 3. stopnia CHARLIE-CRP).  Brak informacji w  przedmiotowym zakresie traktowany będzie jako nie wystąpienie żadnego  incydentu zagrażającego bezpieczeństwu;

Mając powyższe na uwadze przypominamy, że zakres przedsięwzięć  wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach  alarmowych CRP zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25  lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w  poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
(Dz. U.  z 2016 r. poz. 1101 z poźn. zm.).

Aktualności