Główna Aktualności Projekt ,,Polski na dobry start”

Projekt ,,Polski na dobry start”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Fundacja F.O.S.A. w dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Województwem Łódzkim – www.lodzkie.pl na realizację zadania pn. „Polski na dobry start”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”.

Fundacja F.O.S.A 1 серпня 2022 р. підписала угоду з Лодзьким воєводством для реалізації завдання під назвою «Польська мова для гарного початку». Співфінансування було отримано в рамках Воєводської програми «Moce nad Łódzkie».

W ramach współpracy Fundacji F.O.S.A z Urzędem Miasta Aleksandrowa Łódzkiego
zapraszamy na  bezpłatne zajęcia nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy (którzy przebywają na terenie Polski w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) oraz opiekę dla dzieci osób uczestniczących w zajęciach nauki jęz. polskiego.

У рамках співпраці Фундації F.O.S.A та мерії Олександрува-Лодзінського запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови для громадян України (які перебувають у Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні) та догляду за дітьми осіб, які навчаються на курсах англійської мови. польський.

Dla kogo/Для кого: Dzieci i Rodzice narodowości ukraińskiej/Діти та батьки з України.

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego:

Реєстрація, заповнивши доступну форму заявки:

  •  na stronie www.fosa.org.pl / на www.fosa.org.pl
  • w siedzibie Organizatora – Rąbień AB 59/ за місцем розташування організатора – Rąbień AB 59
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim – ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki / в центрі соціальної допомоги в Александрові-Лодзькому – вул. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki
  • w  Budynku Pasywnym UM Aleksandrowa Łódzkiego, ul. Jasińskiego 20, Aleksandrów Łódzki /
     у пасивній будівлі міста Александрів-Лодзькі, вул. Jasińskiego 20, Александрів-Лодзькі

Osoby chętne do udziału w zajęciach zapraszamy do przesłania skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres mailowy: fundacjafosa@wp.pl lub dostarczenie do siedziby Organizatora – Rąbień AB 59 (budynek Domu Pomocy Społecznej,  Google Maps – ul. Daliowa Aleksandrów Łódzki )

w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Бажаючим взяти участь у заняттях пропонується надіслати скановану форму заповненої заявки на електронну адресу: fundacjafosa@wp.pl  або доставити її до місця розташування Організатора – Rąbień AB 59 (будівля Будинку престарілих, Google Maps – вулиця Дальова Олександрів Лодзькі)

до 22 серпня 2022 року

Кількість місць обмежена, вирішує порядок надходження заявок

Zajęcia nauki polskiego/ Класи польської науки: będą odbywać się w 2 grupach min. 15 osób/ проходитиме у 2 групах хв. 15 осіб

Zajęcia zorganizowane dla dzieci  – plastyczne – malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanki itp. / Організована діяльність для дітей – образотворча діяльність – малювання, малювання, ліплення з пластиліну, витинанки та ін.

Kiedy/Коли: od września przez okres 10 tygodni – dwa razy w tygodniu 2 h, w godzinach wieczornych /
з вересня терміном на 10 тижнів – двічі на тиждень по 2 години, у вечірній час

 Gdzie/Де: Budynek Pasywny UM Aleksandrowa Łódzkiego, ul. Jasińskiego 20 / Пасивна забудова міста Александрів-Лодзькі, вул. Ясінського 20.

Aktualności