Główna Aktualności Program usuwania azbestu dla Gminy Aleksandrów Łódzki 2021-2032

Program usuwania azbestu dla Gminy Aleksandrów Łódzki 2021-2032

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (przyjętego uchwałą Nr 39/2010
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego
należy przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest.
Programy te mają za zadanie zawierać i wspomagać zaplanowane w skali gminy działania
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Aktualności