Główna Aktualności Pracujący emeryci i renciści muszą rozliczyć przychód z dodatkowych zarobków

Pracujący emeryci i renciści muszą rozliczyć przychód z dodatkowych zarobków

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali  w 2021 roku, muszą pamiętać by do  końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Muszą to zrobić maksymalnie do końca lutego. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna  przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy. Zaś osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą napisać i złożyć oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Rozliczenie przychodu to obowiązek. Pracujących rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli natomiast przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona

Kto nie musi rozliczać przychodu

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają na przykład rentę rodzinną, jako świadczenie korzystniejsze, ale mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas renta  przysługuje  w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

OkresKwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaKwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/20213 618,30 zł6 719,70 zł
3-5/20213 820,60 zł7 095,40 zł
6-8/20213 977,10 zł7 386,10 zł
9-11/20213 853,20 zł7 155,90 zł
12/20213 960,20 zł7 354,50 zł
Graniczne kwoty przychodu dla 202146 149,50 zł85 706,10 zł

Aktualności