Główna Aktualności Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Dodano: Autor: Katarzyna Czekalska

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 23.02.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 24.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM10


Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ Łódź al. Jana Pawła II
15 (LdLodzJanPaw), Łódź ul. Legionów 1 (LdLodzLegion), Łódź ul. Rudzka 60 (LdLodzRudzka), Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz), Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta), Pabianice ul. Kilińskiego 4 (LdPabiKilins),
Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr), Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln), Zduńska Wola ul. Królewska 10 (LdZduWoKrole), Brzeziny ul. Reformacka 1 (LdBrzeReform), Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB), Łowicz al. H. Sienkiewicza 62 (LdLowiczSien), Opoczno ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 (LdOpocSkCuri), Rawa Mazowiecka ul. Niepodległości 8 (LdRawaNiepod), Sieradz ul. Polna 18/20 (LdSieraPolna), Skierniewice ul. M. Konopnickiej 5 (LdSkierKonop), za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. (stanowiska manualne) a do 23.02.2022 r. (stanowiska automatyczne) wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: Łódź rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego; Śródmieście, przyległa do dzielnicy Łódź Śródmieście: południowa część dzielnicy Bałuty, północna część dzielnicy Łódź Górna, wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie, zachodnia część dzielnicy Łódź Widzew – obszar starej przedwojennej zabudowy (kamienice); Obszar dzielnicy Łódź Górna – rejon osiedla Ruda Pabianicka; Obszar zabudowany Zgierza – centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowozachodnia; Pabianice centrum miasta – teren zwartej zabudowy; Piotrków Trybunalski
centrum miasta – teren zwartej zabudowy; Obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia; Zduńska Wola obszar zabudowany miasta – centrum miasta, część wschodnia; Miasto Brzeziny; Łask centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych); Miasto Łowicz; Opoczno obszar miasta (teren zabudowany); Miasto Rawa Mazowiecka; Sieradz obszar zabudowany miasta – centrum miasta; Skierniewice centrum miasta (teren zwartej zabudowy).

Aktualności