Główna Aktualności Pierwsze ważne decyzje nowej rady

Pierwsze ważne decyzje nowej rady

Dodano: Autor: E o

Za nami druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. W trakcie obrad radni pochylili się m.in. nad wyborem członków, wiceprzewodniczących oraz przewodniczących komisji działających przy radzie, powołano także Radę Społeczną SP ZOZ.

Po sesji inauguracyjnej aleksandrowscy radni ostro wzięli się do pracy. Druga sesja nowej kadencji to oprócz stałych punktów, jak choćby sprawozdanie z działalności burmistrza, również wybór członków, przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji działających przy Radzie Miejskiej. Wybór ważny, bo to właśnie prace komisji przekładają się na późniejsze decyzje.

Radni każdej z opcji, posiadających swoich przedstawicieli w radzie, są zgodni – obsadzenie komisji to newralgiczny i niezwykle ważny punkt dla późniejszej działalności organu stanowiącego i kontrolnego. To właśnie w komisjach toczą się najbardziej merytoryczne dyskusje dotyczące późniejszych decyzji i realizacji zadań własnych samorządu.

Głosowania nad wyborem składu oraz przewodniczących komisji przebiegły sprawnie i bez kontrowersji. Przewodniczącym komisji ds. samorządu został Leszek Janowski, komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Roman Karasiak. Komisją Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych zawiadywać będzie Irena Kajszczak, Komisją Rewizyjną – Konrad Masiarek, a Komisją Skarg, Wniosków i Petycji – Ewa Gemza.

W czasie czwartkowej sesji radni pochylili się również nad przyjęciem uchwał dotyczących zmiany budżetu, zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przyjęto również uchwałę ustalającą wynagrodzenie burmistrza Jacka Lipińskiego. Pozostało ono na niezmienionym od lat poziomie, mimo wniosku radnej Otwartego Aleksandrowa, Renaty Święciak-Rudy, by pensję tę obniżyć. Większość radnych nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie.

W czasie drugiej sesji tej kadencji powołano również członków Rady Społecznej SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim. Przyjęto też uchwałę w sprawie reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym Bzura oraz połączono samorządowe instytucje kultury – Bibliotekę Publiczną i Aleksandrowskie Centrum Kultury.

A czy po pierwszych posiedzeniach wciąż aktualne są deklaracje o współpracy, jaką zapowiadali po wyborach przedstawiciele ekipy rządzącej i opozycji?

Na dziś, jeśli chodzi o podział miejsc w komisjach, doszliśmy do porozumienia – przekonuje Mariusz Grabowski z komitetu Jacka Lipińskiego, przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. – Kluby zaproponowały swoich radnych w takiej liczbie, jaką uzgodniliśmy na spotkaniu. Na razie jestem zadowolony ze współpracy.

Myślę, że ciągle jesteśmy na etapie badania sytuacji – twierdzi Bartosz Zalega, radny Otwartego Aleksandrowa. – Jedna i druga strona obserwuje, jak to rzeczywiście się będzie układało, bo deklaracje deklaracjami, ale teraz trzeba je przekuć w rzeczywistość.

Żyjemy w bardzo małym społeczeństwie i na co dzień mamy i tak dużo nieprzyjemności, wiele trudów. Dlatego po prostu trzeba sobie nawzajem pomagać. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie dobra, konstruktywna, merytoryczna i że będziemy się wspierać także w tych komisjach – podsumowuje radny PiS, Konrad Masiarek.

A praca radnych to przede wszystkim praca dla dobra mieszkańców, którzy, tak jak ich wybrańcy, mają różne poglądy i sympatie polityczne. Spory z pewnością będą, wszak są one istotą demokracji. Jednak jak podkreślają sami radni, każdy spór, o ile jest merytoryczny i kulturalny, prowadzi do pozytywnych rozwiązań.

Mieszkańcy ze wszystkimi swoimi problemami, uwagami i pomysłami mogą zgłaszać się do radnych osobiście – w czasie ich dyżurów, których plan jest dostępny w gablocie przy biurze rady w budynku urzędu.

czek

Aktualności