Główna Aktualności Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2021 roku.  

Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 9 – kwota 35 000,00

Aktualności