Główna Aktualności Od marca wyższy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od marca wyższy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

1 marca 2022 r. zmieniła się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus
dla niesamodzielnych”. Od marca kwota ta wzrosła o 124,05 zł i wynosi 1896,13 zł.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd. Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 marca  łączna kwota brutto tych świadczeń nie może przekroczyć 1896,13 zł.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej
o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. W pełnej wysokości otrzymają je osoby uprawnione, których łączna suma pobieranych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie jest wyższa niż 1396,13 zł. Pozostali otrzymają świadczenie w wysokości różnicy między kwotą graniczną a łączną kwotą brutto przysługujących świadczeń.  Na przykład jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1896,13 zł brutto.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Aktualności