Główna Aktualności Od 1 do 23 czerwca 2021 r. odbywa się rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2021/2022.

Od 1 do 23 czerwca 2021 r. odbywa się rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2021/2022.

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) można składać osobiście w sekretariacie MDK, wrzucić je do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub wysłać skan wniosku na adres: rekrutacja@mdk-aleksandrow.pl  podając w tytule e-maila imię i nazwisko uczestnika.  Wnioski można pobrać w siedzibie placówki lub tutaj:

Przy wypełnianiu wniosku proszę wyraźnie wpisać imię i nazwisko kandydata, obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wpisać datę. Proszę też koniecznie przeczytać klauzulę informacyjną i zaznaczyć czy wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na przetwarzanie danych.

MDK czeka na wasze wnioski.

Aktualności