Główna Aktualności Najważniejsze numery telefonów dla uchodźców i wolontariuszy

Najważniejsze numery telefonów dla uchodźców i wolontariuszy

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

🇵🇱 Prezentujemy zestaw podstawowych telefonów, pod którymi czuwają powołane przez Burmistrza Jacka Lipińskiego służby z kompleksowymi informacjami w zakresie rejestracji, zakwaterowania, wyżywienia, pomocy medycznej i każdej innej sferze życia codziennego. Wszystkie osoby z Ukrainy, które chcą być objęte wsparciem aleksandrowskiego samorządu powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się w bazie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie Łódzkim (ul. Jasińskiego 20). Uwaga! Rejestracja służy tylko identyfikacji potrzeb mieszkaniowych, żywieniowych, edukacyjnych i nie jest tym samym co nadanie statutu uchodźcy. Po rejestracji można podejmować zatrudnienie oraz swobodnie przemieszczać się w kraju i za granicą.

 • 42 270 03 46 – rejestracja nowo przybyłych uchodźców, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Burmistrza ds. uchodźców z Ukrainy
 • 500 068 949 – zarządzanie bazą noclegową, zgłaszanie lokali – Sławomir Michalak Dyrektor OPS
 • 42 712 16 11 – pomoc socjalna OPS, zabezpieczenie utrzymania
 • 42 712 00 26 – koordynator medyczny
 • 537 520 558 – centrum zbierania darów dla uchodźców – Piotr Makowski Prezes OSP Aleksandrów Łódzki
 • 42 270 03 15 lub 42 270 03 34 – baza ofert i usług (zgłaszanie tłumaczy, wolontariuszy, transportu itp.)
 • 603 774 900 – numer interwencyjny, po godzinach pracy instytucji publicznych

  🇺🇦 Представляємо набір базових телефонів, за якими наглядають служби, призначені міським головою Яцеком Ліпінським, з вичерпною інформацією про реєстрацію, проживання, харчування, медичну допомогу та всі інші сфери повсякденного життя. Усі люди з України, які хочуть отримати підтримку з боку Олександрівської місцевої влади, повинні спочатку зареєструватися в базі даних Муніципального центру управління кризовими ситуаціями в Олександрові Лодзкі (ul. Jasińskiego 20). Увага! Реєстрація служить лише ідентифікації потреб у житлі, харчуванні та освіті і не є те саме, що надання статусу біженця. Після реєстрації ви можете влаштуватися на роботу та вільно пересуватися по країні та за кордоном.
 • 42 270 03 46 – реєстрація новоприбулих біженців, Муніципальний центр антикризового управління, Уповноважений міського голови у справах біженців з України
 • 500 068 949 – управління базою розміщення, звітність приміщень – Славомир Міхалак Директор ОПС
 • 42 712 16 11 – ОПС забезпечення життєдіяльністю
 • 42 712 00 26 – медичний координатор
 • 537 520 558 – центр збору подарунків для біженців – Петро Маковський Президент TSO Aleksandrów Łódzki
 • 42 270 03 15 або 42 270 03 34 – база пропозицій та послуг (звітність перекладачів, волонтерів, транспорт тощо)
 • 603 774 900 – номер інтервенції, позаробочий час державних установ

Aktualności